Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Historier

Den store brand i Demstrup

Den 28. marts 1879 fandt en stor brand sted. Nedbrændte gårde og huse svarede til ca. en trediedel af Demstrups daværende bebyggelse
28-03-1879, Dansk Slægtshistore

Mageskifte

I lysgård-Hids herreders skifteprotokol, side 168 b findes skifte efter Peder Jensen, det lyder i uddrag:
19-12-1816, Dansk Slægtshistorie

Skøde-overdragelse, Levring

Skøde ved overdragelse af slægtsgård fra Christen Poulsen til Niels Christian Sørensen
07-10-1855, Dansk Slægtshistorie

Mageskifte

Peder Christian Pedersen og Rasmus Olsen bytter gård
19-12-1816, Dansk Slægtshistorie

Gården på Vium Østermark forhexet

Om gården på Vium Østermark fortæller Evald Tang Kristensen i Jyske Folkeminder
11-10-2003, Jyske Folkeminder

Mageskifte

Peder Christian Pedersen byttede gård med Rasmus Olsen
03-03-1876, Dansk Slægtshistorie

Hoppen var Stadde

Den 19. august 1870 købte Niels Christian Sørensen en hoppe af købmand Jepsen i Viborg.
Dansk Slægtshistorie, Demstrup

Forlig, 5. dec. 1870

Søren Hansen, Demstrup Hede, havde åbenbart været forsømmelig med at betale, hvad han var skyldig.
Dansk Slægtshistorie Kjellerup