Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Kalender

31. maj

Andreas Gutschlag (47)
Villy Pedersen (101)

1. juni

Ulrik Madsen (80)
Mikael Jensen (53)
Bodil Jørgensen (100)
John Hansen (73)
Erik Majkov (81)
Ellen Sørensen & Jens Sørensen (71)

2. juni

Jeanne Hansen & Frank Hansen (52)
Wigant Dreier & Jette Dreier (44)

flere...