Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Kalender

9. maj

Jonna Søgaard (42)

10. maj

Lene Nielsen (49)
Dorthe Rasmussen (37)
Marianne Nielsen & Sven Nielsen (41)

11. maj

Tina Kaltoft (45)
Hanne Nielsen (61)
Richardt Hansen (66)
Nicolai Parbst & Tania Parbst (19)

flere...