DetaljerStamtræ oprejstStamtræ liggendeEfterkommere

Stamtræ

 

Karl Olesen Søgaard og Agnes Johanne Valborg Jensen

Karl Olesen Søgaard

 VII.A.1. 

Født: Karl Olesen Søgaard, 9. marts 1921, Daugbjerg Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt som søn af Martinus Larsen og Ingeborg Olesen Søgaard

Gift 06/11-1945 med Agnes Johanne Valborg Jensen, Mammen Kirke

 

Bosat: Viborgvej 301 Søby Mark, 7840 Højslev.
Karl Olesen Søgaard gik i skole i Røgind, Dommerby og Vinkel. Han kom ud at tjene første gang d. 1. april 1932 hos gdr. Mejgaard, Dommerby. Han var her først i 7 måneder, derefter hjemme om vinteren, hvorefter han atter var hos gdr. Mejgaard i 1½ år.
Fra konfirmationen til 1945 tjente han forskellige steder, bl.a. i Dommerby, Krarup Mølle ved Skive, Søndermølle i Sevel, Mammen og Vejrum.
Efter giftermålet bosatte ægteparret sig i Vejrumbro, de følgende 5 år arbejdede Karl Olesen Søgaard i grusgraven. Efter moderens pludselige død i 1950 rejste han straks hjem og overtog gårdens drift.
Den 23. november 1950 flyttede familien fra Vejrumbro, den 1. december samme år overtog de ejendommen, der var på 22 tdr. land.
I 1966 tilkøbtes 6 tdr. land, 1969 byggedes ny stald til 35 kreaturer, stuehuset er i årenes løb blevet udvidet med 30 m2 samt restaureret, således blev der bygget kvist på i 1973. I 1978 blev den gamle kostald lavet om til svinestald.
Han har gennem 24 år udstillet på dyrskuet i Skive og har flere gange været på ungskuet i Herning med kreaturer indenfor rød dansk malkerace.
Foruden at passe gården har han også taget del i det offentlige arbejde. Han har således 1953-1962 været formand for Søby, Røgind - Vinkel husmandsforening.

 


 
Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Tilføj til favoritter

Børn

a. Bent Olsen Søgaard
b. Karen Margrethe Jensen
c. Svend Otto Søgaard
d. Vagn Søgaard

Søskende

2.Esther Kombak
3.Gerda Feldskou

 
Status

Senest opdateret d. 9. juni 2003 af Dansk Slægtshist.

Del på Facebook