Jacob 
 Hildebrand
 
  Hans 
 Hildebrand
 
  Hans 
 Ullrich
 
  Anna 
 Ullrich
 
  Johann 
 Lohr
 


  Hans 
 Ulrich
 
  Anna 
 Ulrich
 
  Johann 
 Braun
 
  Anna 
 Braun
 
  Johann 
 Batey
 
  Anna 
 Batey
 


  Johan 
 Würtz
 
 
Marie 
 Würtz
 
  Johann 
 Braun
 
  Anna 
 Braun
 
  Jens 
 Jespersen
 
  Maren 
 Jespersen
 
  Ole 
 Rundhaugen
 
  Gudbjorg 
 Rundhaugen
 
  Johan 
 Würtz
 
  Anna 
 Würtz
 
  Peder 
 Nielsen
 
  Mette 
 Nielsen
 
  Jesper Gildbak    Inger Gildbak    Johan Würtz    Inger Würtz 
  Ole Steenholt    Mette Jespersen 


 Johan Jespersen  Jensine Jespersen  

 Mette 
 Vinkler
 

   
Svend   
   Vinkler